Portfolios > Figures

Family Gathering II
Family Gathering II
Monotype/Montage
22"x30"
2004

$ 900