Portfolios > Figures

Family Gathering
Family Gathering
Monotype/Montage
22"x30"
2007

$ 900