Portfolios > Figures

Kitty, Kitty, Kitty
Kitty, Kitty, Kitty
Monotype/Montage
16"x30"
2008

$ 400